accessible

Za naszą i waszą wolność my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce

Wyjazd do Włoch w dniach 18-22 września 2017

W projekcie Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku „Śladami bohaterów 1944-2017” wraz z uczniami z innych szkół średnich z naszego województwa uczestniczą uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach Agata Wawrzyniak i Krzysztof Koc, uczennica Technikum w Czartajewie Diana Czarkowska i uczeń Technikum w Ostrożanach Patryk Kazimierczuk. Opiekunem grupy jest Krzysztof Jermakowicz.

 

Dnia 26 września, jak co roku obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Podczas przerw można było usłyszeć piosenki po angielsku, rosyjsku, włosku, niemiecku i francusku. A podczas długiej przerwy nauczyciele języków obcych przygotowali coś szczególnego.

 

24. edycja akcji Sprzątanie Świata - Polska - przebiegała pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce"

Tradycyjnie już cała społeczność szkolna Zespołu Szkół w Siemiatyczach, we współpracy z Urzędem Miasta, przyłączyła się do akcji Sprzątania Świata. Uczniowie wraz z opiekunami zbierali śmieci i porządkowali las i teren wokół szkoły. Celami tegorocznej akcji była m.in. zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska.

W 78 rocznicę napaści ZSRR na Polskę 17 września 2017r. młodzież naszej szkoły wraz z dyrekcją uczestniczyła w programie artystycznym pt. "I otrze z ich oczu wszelką łzę" oraz Mszy Św. w intencji Sybiraków i ofiar reżimu stalinowskiego w Kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach. Następnie wraz z delegacjami władz lokalnych i organizacji złożono wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Sybiraków Ziemi Siemiatyckiej. Jest to wyraz naszego szacunku wobec tragicznych losów Polaków na Wschodzie. ZDJĘCIA W GALERII

W piątek 8 września uczniowie klas II D i III C wraz z wychowawczyniami Panią Agnieszką Stypułkowską oraz Panią Alicją Smoktunowicz ruszyli do podlaskiej stolicy, aby godnie reprezentować barwy naszej szkoły podczas XVII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru.

Intensywnie przebiegają prace związane z termomodernizacją Zespołu Szkół. Inwestycja finansowana jest ze środków unijnych i Powiatu Siemiatyckiego. Koszt 1 milion 999 tys. złotych.

PROJEKT PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z ww. projektami i wniesienie ewentualnych uwag.

VI edycja Narodowego Czytania wybitnych dzieł literatury polskiej za nami. W naszym mieście organizacją tego wydarzenia od samego początku zajmuje się Miejska Biblioteka Publiczna. W tym roku pomysł był taki, by z klasyką polskiej literatury zmierzyła się młodzież. Dlatego kiedy zaproponowano naszej szkole uczestnictwo w przedsięwzięciu, zgodziliśmy się bez wahania. I choć młodopolski dramat Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”, którego fragmenty czytane były podczas tegorocznej akcji, do najłatwiejszych nie należy, to jednak okazało się, że nasi uczniowie doskonale sobie z nim poradzili. W Narodowym Czytaniu, które odbyło się w sobotę, 2 września, w miejskim amfiteatrze, udział wzięli uczniowie z klasy IIIC i IIB, przygotowani przez nauczycielkę języka polskiego, Ewę M. Iwaniak.

4 września na sali gimnastycznej miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Bożena Krzyżanowska, która serdecznie przywitała uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególnie ciepło wszystkich, którzy w tym roku rozpoczynają naukę i pracę w naszej szkole. W swoim krótkim wystąpieniu dyrektor Krzyżanowska życzyła całej społeczności szkolnej owocnej pracy. Przedstawicielka Rady Rodziców, Jolanta Sidorowicz życzyła uczniom i nauczycielom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.  Po odprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami. Maturzyści zgodnie z wieloletnią tradycją, upamiętnili rocznicę wybuchu II wojny światowej udając się w pochodzie na cmentarz, gdzie złożyli wieńce na grobach żołnierzy oraz Ignacego Gilewskiego – założyciela naszego liceum.

Podlaskie spotkania z pisarzami

 

- Michał Książek-

 

reportażysta, poeta, kulturoznawca,

ale także podróżnik i ornitolog

 

Więcej o konkursie

Strona 48 z 50