accessible

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach

w roku szkolnym 2021/2022

 

Teresa Kłopotowska I A

Anna Barwiejuk I B

Iwona Kowalczuk I C

Paweł Szostak II A

Elżbieta Sobolewska Aleksiejuk II B

Marta Kondraciuk II C

Renata Staśczak-Gruszka III A

Dariusz Wierciński III B

Anna Pikulińska  III C

Joanna Andruszkiewicz III D

Małgorzata Górska III E

Ewa Mlonka III F

Anna Radomska III G

 

Zarząd Rady Rodziców

Elżbieta Sobolewska Aleksiejuk – przewodnicząca

Małgorzata Górska - wiceprzewodnicząca

Anna Barwiejuk – sekretarz

Teresa Kłopotowska – skarbnik 

Marta Kondraciuk - członek

Paweł Szostak – członek

 

Komisja Rewizyjna

Renata Staśczak-Gruszka – przewodnicząca

Dariusz Wierciński – członek

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW