Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych zasad profilaktyki przeciw COVID-19, cały kraj został objęty strefą czerwoną, dlatego też
od 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie zdalne.
Lekcje zdalnie będą odbywały się z użyciem narzędzi komunikacji z uczniami w postaci wideokonferencji. Wprowadziliśmy do kalendarza rozkład lekcji. Możemy kontynuować naukę bez zakłóceń i realizować podstawę programową zgodnie z tygodniowym planem lekcji, za pomocą narzędzi Usługi G-Suite.
Nauczyciele przygotowując lekcje mogą korzystać z materiałów i narzędzi dostępnych on-line. Nauczyciele oraz uczniowie mogą korzystać z zasobów Platformy udostępnionej przez MEN www.epodreczniki.pl., www.gov.pl/zdalnelekcje
W dzienniku elektronicznym będą wpisywane tematy lekcji, oceny oraz frekwencja uczniów na lekcji.
Prosimy Rodziców o wsparcie i mobilizację uczniów do aktywnej pracy.
Informujemy, iż w godzinach od 8 do 16 młodzież może wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej.
Zawieszamy wydawanie obiadów uczniom, pieniądze za obiady zostaną zwrócone.
Z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami mogą Państwo kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego oraz telefonicznie (85 655 25 62).
Szkoła dysponuje sprzętem komputerowym, dlatego też istnieje możliwość wypożyczenia komputera do pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia godziny odbioru komputera w szkole.
Prosimy o monitorowanie strony internetowej szkoły, gdzie będziemy zamieszczać bieżące informacje.
W trosce o nasze bezpieczeństwo przyłączmy się do akcji #zostańwdomu
Dziękujemy Państwu za wsparcie i życzliwość, życzymy zdrowia.

 

Z poważaniem
Bożena Krzyżanowska dyrektor szkoły
wraz z Gronenem Pedagogicznym

20 października 2020 r. podczas II Subregionalnej Gali Wolontariatu w Siemiatyczach, organizowanej przez Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” i Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego wolontariusza. Kandydaci ubiegali się o nagrodę im. Łukasza Glinko. Wyróżnienie dostała między innymi uczennica naszej szkoły z klasy III A - Angelika Boruc.

W ramach projektu „Poznawanie innych kultur kluczem do rozwoju uczniów” grupa uczniów klas trzecich wyjechała do Grecji w dniach od 4 do 10 października. Nie był to wyjazd czysto „wakacyjny”. Każdego dnia odbywały się zajęcia, w ramach których uczniowie przygotowywali ulotki związane z Grecją. Kulturę tego helleńskiego kraju poznawali także zwiedzając jego urokliwe zakątki: Stary Panteleimon, wyspę Skhiatos, plażę Koukounaries, zamek w Platamonas oraz wąwóz rzeki Enipeas. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego w sytuacjach codziennych oraz w czasie zajęć i odwiedzin w szkole greckiej w Katerini. Przygoda w Grecji na długo zastanie w pamięci i otworzy niejeden młody umysł na inne kultury.

Szanowni  Rodzice

Drodzy Uczniowie

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych  zasad profilaktyki przeciw COVID-19, od 17 października  2020r. w strefie żółtej w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe.

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła nasza realizuje projekt edukacyjny „Poznawanie innych kultur kluczem do rozwoju uczniów”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główne cele projektu to:
-  rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych naszej młodzieży
-  poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście edukacyjnym i codziennych rozmowach
- budowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych osób
- poznanie nowej kultury europejskiej oraz podwyższenie świadomości bycia Europejczykiem
- poznanie źródeł kultury greckiej i zaciekawienie uczniów jej elementami
- integracja i współpraca z uczniami szkoły PLATON
- rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez tworzenie i wykorzystanie nowych technologii i pomocy audiowizualnych oraz cyfrowych

We wtorek 13 października 2020 r. Martyna Kosk, uczennica klasy 2C, odebrała dyplom i nagrodę za zdobycie wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość” - Białystok 2020, zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Jury doceniło Martynę za oryginalne podejście do tematu i precyzję wykonanego rysunku. Brawo Martyna!

Aleksandra Oleksiuk, uczennica klasy III A LO, zajęła I miejsce na etapie diecezjalnym w XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Jan Paweł II w oczach dziecka” w kategorii szkół ponadpodstawowych. Organizatorami konkursu są Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, pod honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem konkursu było uczczenie św. Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy jego urodzin.
Oli gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

13 października 2020r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego.

IMG 1

W tym roku szkolnym otrzęsiny uczniów klas pierwszych odbyły się w odmienny sposób niż w latach poprzednich. Rywalizacja polegała na przygotowaniu przez uczniów: piosenki o szkolnej tematyce (zgodnej z profilem klasy), ciekawego zdjęcia klasy oraz wykonaniu portretu wychowawcy klasowego. Komisja oceniła wykonane zadania. Największą ilość punktów uzyskały klasy: 1A i 1C. Za przygotowanie Otrzęsin odpowiedzialni byli uczniowie klasy 2C.

8 października 2020 r. odbyła się XVIII edycja Ogólnoszkolnego Konkursu „Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia”. Wzięli w niej udział uczniowie klas drugich, którzy zmagali się w dwóch konkurencjach. Pierwsza z nich polegała na rozwiązaniu testu złożonego z 31 pytań zamkniętych i otwartych dotyczących Komisji Edukacji Narodowej. Zwyciężył w niej Jakub Wierciński z klasy IIB. Drugie zadanie polegało na wykonaniu ciekawego zdjęcia budynku Zespołu Szkół w Siemiatyczach. W tej konkurencji najlepsza okazała się Natalia Kryńska z klasy IIE. Organizatorkami konkursu, jak co roku, były panie Bożena Czerkas i Monika Basista.

Strona 1 z 53