accessible

„Nasza misja to mniejsza emisja” – szkolenie dla uczniów

„Nasza misja to mniejsza emisja” to temat kolejnych zajęć szkoleniowych prowadzonych w ramach przedsięwzięcia „Czyste powietrze - LoKen jesteśmy na TAK!”. Uczestniczyły w nich aktywnie wszystkie klasy pierwsze, a także IIA, IID i IIIA. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie rozumieją, co tak naprawdę oznacza pojęcie niskiej emisji, potrafią wymienić jej przyczyny i skutki, rozpoznają pośrednie i bezpośrednie źródła emisji gazów cieplarnianych.

Podczas szkolenia „Nasza misja to mniejsza emisja” uczniowie, pracując w grupach, analizowali czynności wykonywane przez przykładowego typowego nastolatka. Wykorzystując zdobytą wcześniej wiedzę mogli objaśnić, jak każda czynność wpływa na emisję gazów cieplarnianych, jaki gaz jest emitowany podczas tej czynności oraz czy jest to emisja pośrednia, czy bezpośrednia. Dzięki przeprowadzeniu szczegółowej analizy uczestnicy szkolenia są świadomi tego, że sposób w jaki spędzają czas w domu, w szkole, z przyjaciółmi oraz ich codzienne wybory, mają ogromny wpływ na to, jak wygląda nasze otoczenie. Analiza przypadku pozwoliła im sformułować propozycje sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz dostrzec związki pomiędzy swoimi codziennymi wyborami, a zmianami klimatu.

Młodzież pracowała pod kierunkiem prowadzącej szkolenie nauczycielki biologii mgr Małgorzaty Sawczuk. Podczas zajęć wykorzystywany był sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, w tym materiały piśmiennicze zakupione w ramach dofinansowania. Zastosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz materiałów dydaktycznych podniosło atrakcyjność i efektywność zajęć.

 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: "Czyste powietrze – LoKen jesteśmy na TAK!" Nr 5929/23/B-EE/ECP-924/DEE