Nauczyciele

Religia

ks. mgr Bartosz Jan Margański

ks. mgr Krzysztof Nagórny

ks. mgr Paweł Sterlingow

ks. mgr Radosław Wołosiuk

 

Język polski

mgr Monika Basista – egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Ewa Magdalena Iwaniak

mgr Jolanta Kalinowska

mgr Edyta Niewińska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Alina Wolszczuk - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Język angielski

mgr Urszula Burakowska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Krzysztof Jermakowicz - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Jolanta Kalinowska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Justyna Owczarska - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Agnieszka Stypułkowska - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Język francuski

mgr Małgorzata Mioduszewska-Scaduto

 

Język łaciński

mgr Renata Kaliszuk

 

Język rosyjski

mgr Helena Tymoszewicz - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Język niemiecki

mgr Urszula Jermakowicz - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Matematyka

mgr Małgorzata Kościaniuk - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Barbara Łuba - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Anna Samojluk

mgr Teresa Urbańska - egzaminator egzaminów maturalnych

 

Biologia

mgr Anna Bobel - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Małgorzata Sawczuk - egzaminator egzaminów maturalnych


Chemia

mgr Danuta Borkowska - Siwiak

mgr Krzysztof Derehajło

 

Fizyka

mgr Krzysztof Derehajło

mgr Małgorzata Kościaniuk

mgr Jarosław Ryszczuk

 

Geografia

mgr Elżbieta Sielicka

mgr Stanisław Sieklucki


Przyroda

mgr Małgorzata Sawczuk

 

Historia i WOS

mgr Bożena Czerkas - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Alicja Smoktunowicz - egzaminator egzaminów maturalnych

mgr Ewa Gierasimiuk

 

Wiedza o kulturze

mgr Edyta Niewińska

 

Informatyka i Technologia Informacyjna

mgr Jarosław Ryszczuk

 

Programowanie

mgr Jarosław Ryszczuk

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Bożena Krzyżanowska

mgr Hanna Nielipińska

 

Plastyka

mgr Małgorzata Mioduszewska-Scaduto

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Kuczewska

 

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Hapanowicz-Charko

mgr Iwona Kuczewska

mgr Cezary Kudelski

mgr Wojciech Zieleniewski

 

Biblioteka

mgr Ewa Boguszewska

mgr Jolanta Grzymkowska

 

Chór

mgr Łukasz Kraujutowicz