accessible

„LoKen - rowerem do szkoły’’- podsumowanie

W piątek 12 kwietnia 2024 r. odbyło się podsumowanie trwającej przez cały tydzień akcji „LoKen - rowerem do szkoły”. Z dyrektor Bożeną Krzyżanowską i koordynatorem, nauczycielem wychowania fizycznego panem Wojciechem Zieleniewskim, spotkali się na auli uczniowie i nauczyciele, którzy podjęli wyzwanie i zrezygnowali z dojazdu na lekcje i do pracy samochodem. Od poniedziałku 8 kwietnia do piątku 12 kwietnia przemierzali oni drogę do szkoły i z powrotem pieszo lub używając nieemisyjnego środka transportu. Każdy z 49 uczestników akcji otrzymał kartę rejestracji i skrzętnie notował w niej ilość pokonanych w ten sposób kilometrów. Okazało się, że przez pięć dni przemierzyliśmy ich wspólnie 709. Dzięki zastosowaniem do obliczeń kalkulatora CO2 dowiedzieliśmy się też, że uczestnicząc w akcji ograniczyliśmy o 0,13 tony ilość wyemitowanego do atmosfery dwutlenku węgla

 

Podczas podsumowującego spotkania dyrektor Bożena Krzyżanowska przypomniała założenia akcji i podziękowała wszystkim za udział w niej. Mówiła również o innych wydarzeniach zrealizowanych w bieżącym roku szkolnym w ramach projektu „Czyste powietrze LoKen - jesteśmy na TAK!” oraz zachęcała do udziału w akcjach zaplanowanych na przyszły rok. Na zakończenie na wszystkich „ekologicznych podróżników” czekała niespodzianka- słodki poczęstunek. Organizatorzy wydarzenia mają nadzieję, że nawyk podróżowania przy użyciu ekologicznych środków transportu, przynajmniej na krótkich dystansach, pozostanie z nami na dłużej.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu priorytetowego “Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Białymstoku “Czyste powietrze – LoKen jesteśmy na TAK!" Nr 5929/23/B-EE/ECP-924/DEE