accessible

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 2017

Pan Starosta wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej dyrektorowi szkoły pani Bożenie Krzyżanowskiej oraz pani Małgorzacie Sawczuk.

W imieniu rodziców miłe słowa podziękowań i życzeń do nauczycieli i uczniów skierowała pani Jolanta Sidorowicz. Część nauczycieli i pracowników administracji i obsługi została wyróżniona nagrodą Dyrektora Szkoły. Zostali również nagrodzeni uczniowie, którzy odnieśli sukcesy w tegorocznych konkursach.

W tym dniu pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i stali się pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej rodziny. Po części oficjalnej nastąpiła „uczta dla ducha”, czyli część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy II B pod kierownictwem wychowawcy pani Barbary Łuby. Młodzież zaprezentowała skecze ukazujące życie szkolne.

W żartobliwy sposób przedstawiła m.in. posiedzenie rady pedagogicznej. Było wesoło, miło i przyjemnie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii szkoły.