accessible

Podsumowanie projektu „Śladami bohaterów 1944-2017”

Jak co roku uczestnicy projektu przedstawili przygotowane w grupach podsumowania pięciodniowej ekspedycji śladami II Korpusu i jego szlaku bojowego we Włoszech. Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem przygotowali film zawierający relację z wrześniowego wyjazdu do Włoch. W projekcie uczestniczyli uczniowie z terenu powiatu siemiatyckiego z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach, uczennica Technikum w Czartajewie i uczeń Technikum w Ostrożanach. Opiekunem grupy był Krzysztof Jermakowicz. W trakcie ekspedycji, która odbyła się w  dniach 18-22 września 2017,  czterdzieścioro uczniów i nauczycieli z kilkunastu podlaskich szkół ponadpodstawowych poznawało dzieje II Korpusu Polskiego i jego szlak bojowy, podróżując po miejscach walk i odwiedzając cmentarze, na których spoczęli polegli w walkach o Monte Cassino, Padwę i Bolonię. W trakcie podróży oglądali filmy dokumentalne i słuchali wykładów. Warto nadmienić, że wyjazd naszej młodzieży był możliwy dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, za co serdecznie dziękujemy.