accessible

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Siemiatyczach od wielu lat organizują swoim podopiecznym z Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego świąteczne spotkania i przekazują prezenty. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną nie mogłyśmy zorganizować świątecznego kiermaszu ciast (M. Basista i E. Iwaniak) w zamian zorganizowałyśmy zbiórkę funduszy. Iwona Hapanowicz - Charko i Anna Bobel zebrały wśród pracowników ZS w Siemiatyczach i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 577,40 złotych. Z uzyskanych funduszy zakupiłyśmy słodkie upominki naszym dwudziestu trzem podopiecznym. 22 grudnia 2020 roku po raz szósty odwiedziłyśmy Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy (w tym roku przeniesiony do Bacik) i przekazałyśmy świąteczne prezenty oraz życzenia naszym kochanym podopiecznym.

Organizatorki akcji: Iwona Hapanowicz - Charko, Anna Bobel

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

          Biura Rzecznika Praw Dziecka przesłało do Dyrektorów Szkół  list z prośbą o przekazanie informacji Rodzicom i Uczniom w którym zawarte są szczegółowe informacje w sprawie całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka i czatu internetowego dedykowanego dzieciom i młodzieży.

          W dobie dotkliwej dla nas wszystkich sytuacji związanej z pandemią koronawirusa stajemy w obliczu pogarszającej się sytuacji ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przez wzgląd na dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie, które jest odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12  jak również poprzez bezpieczny czat internetowy prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko może uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

          Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka będzie jest całodobowy, dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów. Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieci i młodzieży takiego wsparcia.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy/

W tegorocznej, XIII  edycji Konkursu Plastycznego Siemiatycze Różnorodne im. Stefana Feista , wzięła udział Klaudia Oleksiuk z klasy II G i Michał Kondraciuk z klasy IIIC. Prace uczniów naszej szkoły zostały wyróżnione i nagrodzone. Konkurs organizowany jest corocznie przez Siemiatycki Ośrodek Kultury i stwarza możliwość dzieciom, młodzieży i dorosłym pokazania wrażliwości artystycznej, inspirowanej naszym miastem. Gratulujemy Klaudii i Michałowi.

Nasi uczniowie nagrodzeni w konkursie fotograficznym pt. "Moje Podlasie" organizowanym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Szczegóły znajdziemy TUTAJ.

Uczennica klasy II D Milena Kosińska została nagrodzona w konkursie literackim "Mój nauczyciel fizyki" organizowanym przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego". Gratulujemy.

Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych i trwał przez cały październik. 20 listopada 2020r. konkursowe jury zdalnie oceniło dwanaście nadesłanych prac. W komisji zasiadały: pani Czesława Daniel - nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach, pani Ewa Magdalena Iwaniak - nauczyciel języka polskiego w naszej szkole i pani Renata Prokopiak - instruktor plastyki w Siemiatyckim Ośrodku Kultury. WIĘCEJ

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych zasad profilaktyki przeciw COVID-19, przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych
od 30 listopada 2020 do 3 stycznia 2021r.
W szkołach ponadpodstawowych nadal obowiązuje nauczanie zdalne.
Lekcje zdalnie będą odbywały się z użyciem narzędzi komunikacji z uczniami w postaci wideokonferencji. Możemy kontynuować naukę bez zakłóceń i realizować podstawę programową zgodnie z tygodniowym planem lekcji, za pomocą narzędzi Usługi G-Suite.

BROSZURA                KOMUNIKAT

Strona 29 z 53