accessible

"Projekt PEACE - niezapomniane doświadczenia i przyjaźnie"

Szkoła nasza od 2012 bierze udział w projekcie „PEACE Cross-cultural Understanding” w ramach którego wolontariusze z różnych zakątków świata przyjeżdżają do nas i opowiadają o swoich krajach. Jednym z wolontariuszy w roku 2016 był Ricardo, który przyjechał z Meksyku. Obecnie Ricardo mieszka w Polsce i często odwiedza naszą miejscowość. Zawitał też ostatnio do naszej szkoły i przesłał pozdrowienia:

"In 2016 I had the unique and grateful opportunity of being in Poland for the first time. I have heard before, Polish people were one of the most educated people in all Europe, but did not live it until I spent some time in the high school in Siemiatycze, where I came to belong part of a generation of students and professors highly prepared, ambitious and focused on their personal as well as society development. I had the chance to meet amazing human beings who changed my life forever in a great way!”
[W 2016 roku miałem wyjątkową i cudowną możliwość pobytu w Polsce po raz pierwszy. Słyszałem wcześniej, że Polacy są najlepiej wykształconym narodem w Europie, ale nie doświadczyłem tego dopóki nie spędziłem trochę czasu w Liceum w Siemiatyczach, gdzie poczułem się częścią pokolenia uczniów i świetnie przygotowanych nauczycieli, ambitnych i skupionych na rozwoju osobistym i społeczności, w której się znajdują. Miałem okazję spotkać wspaniałych ludzi, którzy zmienili moje życie na zawsze w cudowny sposób.]
Mamy nadzieję, że jak tylko będzie to możliwe, do szkoły przybędą kolejni wolontariusze, dzięki którym poznamy kulturę i zwyczaje mieszkańców różnych krajów i kontynentów, dając im jednocześnie możliwość doświadczenia naszej gościnności i otwartości.