accessible

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca już po raz dziesiąty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Chcemy w tym dniu pamiętać o bohaterskich żołnierzach podziemia niepodległościowego, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

 

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych.
Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Żołnierze zbrojnego podziemia dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego i pozostali wzorem prawdziwej postawy patriotycznej i obywatelskiej.