accessible

Nasi uczniowie we Wrocławiu i w Pradze

W dniach 12-15 czerwca 2018r. nasi drugoklasiści wzięli udział w wycieczce, której organizacji podjęła się Pani profesor Agnieszka Stypułkowska.

Program wyjazdu obejmował swym zasięgiem najznamiennitsze zakątki Polski t.j. Wrocław czy Łódź oraz leżącą za południową granicą czeską Pragę. Najciekawszymi punktami tegorocznej wyprawy klas drugich było wrocławskie Afrykarium, skalny labirynt zlokalizowany w centrum Parku Narodowego Gór Stołowych oraz uroki praskie. Wycieczka obejmująca blisko 1800 km w obie strony m. in. przybliżyła uczniom czar niepowtarzalnej flory Gór Stołowych, umożliwiła poznanie kultury rodowitych Czechów oraz stanowiła fundament integracji młodzieży z równoległych klas. W imieniu wszystkich uczestników pragniemy serdecznie podziękować Pani profesor Agnieszce Stypułkowskiej za organizację przedsięwzięcia oraz Pani profesor Barbarze Łubie i Pani profesor Alinie Wolszczuk za czujną opiekę nad naszą młodzieżą.