accessible

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKRĘGU NR 4 o kandydatach na radnych

O B W I E S Z C Z E N I E
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z OKRĘGU NR 4
o kandydatach na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 7 maja 2018 roku

 


Na podstawie § 7 ust. 2 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze nadanego uchwałą Nr XLIV/241/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl poz. 1204, poz. 1917)
Okręgowa Komisja Wyborcza z Okręgu Nr 4 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów na radnych do

Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze.

 


1. Gabriela Boguszewska - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach
2. Wiktor Daciuk - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach
3. Bartosz Gajewicz - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach
4. Łukasz Kubicki - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach
5. Karina Kuźmik - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach
6. Katarzyna Michnowska - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach
7. Mateusz Sidorowicz - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach
8. Marek Wiśniewski - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

 

 

 

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
z Okręgu Nr 4

 

Bożena Czerkas