accessible

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W ZPO 22.12.2020

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Siemiatyczach od wielu lat organizują swoim podopiecznym z Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego świąteczne spotkania i przekazują prezenty. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną nie mogłyśmy zorganizować świątecznego kiermaszu ciast (M. Basista i E. Iwaniak) w zamian zorganizowałyśmy zbiórkę funduszy. Iwona Hapanowicz - Charko i Anna Bobel zebrały wśród pracowników ZS w Siemiatyczach i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 577,40 złotych. Z uzyskanych funduszy zakupiłyśmy słodkie upominki naszym dwudziestu trzem podopiecznym. 22 grudnia 2020 roku po raz szósty odwiedziłyśmy Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy (w tym roku przeniesiony do Bacik) i przekazałyśmy świąteczne prezenty oraz życzenia naszym kochanym podopiecznym.

Organizatorki akcji: Iwona Hapanowicz - Charko, Anna Bobel