accessible

Pamiętamy o 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Z okazji Święta Niepodległości w naszej szkole od wielu lat odbywają się uroczyste akademie. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy biorą również udział w miejskich obchodach Święta. W związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju społeczność szkolna nie może w tym roku tradycyjnie uczcić 102 rocznicy odzyskania niepodległości. Skromnym hołdem pamięci o Narodowym Święcie Niepodległości niech będzie przypomnienie, jak obchodziliśmy je w ubiegłych latach.

ZAPRASZAMY NA FILM 

,

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Polska wykreślona z mapy Europy – istniała w sercach Polaków.

 

Polacy dążąc do odzyskania niepodległości organizowali powstania narodowo - wyzwoleńcze, zakładali tajne związki i organizacje, prowadzili walkę w dziedzinie oświaty i kultury. Przeciwstawiano się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego, rugowaniu narodowego języka z kościołów. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla przeszłości. To dlatego po upadku potęg zaborczych i dzięki własnym działaniom nasza Ojczyzna po 123 latach  odzyskała suwerenność. W tym roku nie możemy zorganizować uroczystości patriotycznych w szerokim wymiarze, ale zachęcamy abyście 11 listopada przypomnieli sobie o tym wielkim sukcesie, jakim było odzyskanie niepodległości w 1918r. Zachęcamy również do udziału w wydarzeniach kulturalnych online. W Internecie można będzie obejrzeć transmisję „Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu” oraz wiele innych  na www.niepodlegla.gov.pl

Tradycyjnie, nasza szkoła przystąpiła do akcji „Niepodległa do hymnu” . 10 listopada o godz. 11.11 wspólnie z kolegami i koleżankami z całej Polski  odśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego. Pamiętajmy o wywieszeniu flag państwowych. Niech ten czas świętowania ma szczególną oprawę i atmosferę  także w naszych domach rodzinnych.