accessible

OGŁOSZENIE DYREKCJI

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych zasad profilaktyki przeciw COVID-19, cały kraj został objęty strefą czerwoną, dlatego też
od 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie zdalne.

Lekcje zdalnie będą odbywały się z użyciem narzędzi komunikacji z uczniami w postaci wideokonferencji. Wprowadziliśmy do kalendarza rozkład lekcji. Możemy kontynuować naukę bez zakłóceń i realizować podstawę programową zgodnie z tygodniowym planem lekcji, za pomocą narzędzi Usługi G-Suite.
Nauczyciele przygotowując lekcje mogą korzystać z materiałów i narzędzi dostępnych on-line. Nauczyciele oraz uczniowie mogą korzystać z zasobów Platformy udostępnionej przez MEN www.epodreczniki.pl., www.gov.pl/zdalnelekcje
W dzienniku elektronicznym będą wpisywane tematy lekcji, oceny oraz frekwencja uczniów na lekcji.
Prosimy Rodziców o wsparcie i mobilizację uczniów do aktywnej pracy.
Informujemy, iż w godzinach od 8 do 16 młodzież może wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej.
Zawieszamy wydawanie obiadów uczniom, pieniądze za obiady zostaną zwrócone.
Z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami mogą Państwo kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego oraz telefonicznie (85 655 25 62).
Szkoła dysponuje sprzętem komputerowym, dlatego też istnieje możliwość wypożyczenia komputera do pracy zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia godziny odbioru komputera w szkole.
Prosimy o monitorowanie strony internetowej szkoły, gdzie będziemy zamieszczać bieżące informacje.
W trosce o nasze bezpieczeństwo przyłączmy się do akcji #zostańwdomu
Dziękujemy Państwu za wsparcie i życzliwość, życzymy zdrowia.

 

Z poważaniem
Bożena Krzyżanowska dyrektor szkoły
wraz z Gronenem Pedagogicznym