accessible

OGŁOSZENIE DYREKCJI

Szanowni  Rodzice

Drodzy Uczniowie

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych  zasad profilaktyki przeciw COVID-19, od 17 października  2020r. w strefie żółtej w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe.

 

 W naszej szkole lekcje będą odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem i podziałem klas w dniach od 19.10 - 23.10.2020r.:

- Klasy: IIE, IIF, IIG, IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIBS będą uczęszczały na zajęcia lekcyjne w szkole
- Klasy: IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, IID  przechodzą na  lekcje zdalne w domu.
Lekcje zdalnie będą odbywały się z użyciem narzędzi komunikacji z uczniami w postaci wideokonferencji. Wprowadziliśmy do kalendarza rozkład lekcji. Możemy kontynuować naukę bez zakłóceń i realizować podstawę programową zgodnie z tygodniowym planem lekcji,  za pomocą narzędzi Usługi G-Suite.
Nauczyciele przygotowując lekcje mogą korzystać z materiałów i narzędzi  dostępnych on-line.  Nauczyciele oraz uczniowie mogą korzystać z zasobów Platformy udostępnionej przez MEN

www.epodreczniki.pl., www.gov.pl/zdalnelekcje

W dzienniku elektronicznym będą wpisywane tematy lekcji, oceny oraz frekwencja uczniów na lekcji. Prosimy Rodziców o wsparcie i mobilizację uczniów do aktywnej pracy.

Obiady będą wydawane uczniom chodzącym do szkoły. Uczniom pracującym zdalnie pieniądze za obiady zostaną zwrócone.

Z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami mogą Państwo kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego oraz telefonicznie (85 655 25 62).

Prosimy o monitorowanie strony internetowej szkoły, gdzie będziemy zamieszczać bieżące informacje.

W trosce o nasze bezpieczeństwo przyłączmy się do akcji #zostańwdomu.

Dziękujemy Państwu za wsparcie i życzliwość, życzymy zdrowia.

                                                                           Z poważaniem

Bożena Krzyżanowska dyrektor szkoły

wraz z Gronem Pedagogicznym