accessible

Strefa Wolnych Myśli - kreatywna sztuka użytkowa

Siemiatycki Ośrodek Kultury bierze udział w projekcie realizowanym przez Podlaski Instytut Kultury w ramach V edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne projekty Edukacji Kulturowej” realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim pod nazwą: Strefa Wolnych Myśli - kreatywna sztuka użytkowa.

 

Działania będą odbywać się na terenach rekreacyjnych przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Skierowane będą do 10 osobowej grupy młodzieży mieszkającej w Siemiatyczach. Rekrutacja do działań projektowych zostanie przeprowadzona od 14 do 17 lipca 2020 roku, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Działania będą dostosowane do ograniczeń wynikających z panującego zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Pierwsze zajęcia warsztatowe zaczynają się 17 lipca.


W ramach działań planujemy warsztaty tworzenia sztuki użytkowej, spotkania z psychologiem oraz luźne, swobodne rozmowy uczestników miedzy innymi o filmie. W ramach warsztatów planujemy stworzenie miejsca publicznych spotkań młodzieży i innych grup wiekowych. Po zakończeniu rekrutacji i zawiązaniu się grupy przewidujemy zajęcia praktyczno-techniczne. Grupa będzie miała za zadanie zaprojektowanie oraz samodzielne wykonanie przedmiotów sztuki użytkowej takich jak: 5 stelaży do hamaków, 4 donicoławki oraz 2 kanapy i 4 stoliki z palet. Przedmioty będą własnoręcznie wykonane z drewna, przeszlifowane i pomalowane przez młodzież, umieszczone zostaną pod zadaszeniem wykonanym z żagla słonecznego, który będzie chronił przed słońcem w upalne dni. Będzie to tworzyło miejsce spotkań młodzieży nazwane Strefą Wolnych Myśli. W powstałej Strefie Wolnych Myśli młodzież spotykać się będzie na wspólnych rozmowach pod okiem instruktorów SOK, psychologa i nauczyciela polonisty. Spotkania odbywać się będą w miesiącach sierpniu i wrześniu 2020 roku. Tematy rozmów będą zależne od upodobań samych uczestników spotkań - "od Instagrama do Chopina". Podczas tworzenia mebli zostaną nagrane krótkie filmy instruktażowe, które będą ogólnodostępne na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram SOK.
Osobą zaproszoną do realizacji projektu, reprezentującą sektor oświaty jest: Szczepan Kowalczuk.


Partnerami projektu będą:
1. Zespół Szkół w Siemiatyczach.
2. Urząd Miasta Siemiatycze.
Termin rozpoczęcia projektu: 10 lipca 2020 r., termin zakończenia: 12 października 2020r.
Kwota dofinansowania 9050 zł.