accessible

Ogłoszenie dyrekcji

Szanowni Rodzice

Drodzy uczniowie


Od 25 marca 2020r. w naszej szkole lekcje odbywają się zdalnie z użyciem nowoczesnych narzędzi komunikacji z uczniami w postaci wideokonferencji.
Możemy kontynuować naukę bez zakłóceń i realizować podstawę programową zgodnie z tygodniowym planem lekcji.


Nauczyciele przygotowując lekcje korzystają z materiałów i narzędzi dostępnych on-line. Nauczyciele oraz uczniowie mogą korzystać z zasobów platformy udostępnionej przez MEN www.epodreczniki.pl.

W dzienniku elektronicznym będą wpisywane tematy lekcji, oceny oraz frekwencja uczniów na lekcji. Prosimy Rodziców o wsparcie i mobilizację uczniów do aktywnej pracy.


Z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami mogą Państwo kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego oraz telefonicznie.
W trosce o nasze bezpieczeństwo przyłączmy się do akcji  #zostanwdomu

Dziękujemy Państwu za wsparcie i życzliwość, życzymy zdrowia.

 

Z poważaniem

 

Bożena Krzyżanowska dyrektor szkoły
wraz z Gronem Pedagogicznym