accessible

Ważne !

UWAGA!!

       

Od dnia 12.03.2020r. do dnia 24.05.2020r. odwołane są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkołach. W związku z powyższym w w/w okresie nie będą wydawane obiady w stołówce szkolnej.

Zalecamy uczniom pozostanie w tym okresie w domu i odpowiedzialne zachowanie w czasie zagrożenia koronawirusem.