accessible

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

13 stycznia w Białymstoku odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanego na rok szkolny 2019/2020. Wśród 118 uczniów z województwa podlaskiego, którzy odebrali to wyróżnienie z rąk Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, znalazła się również reprezentantka naszej szkoły. Natalia Jaszczołt, obecnie uczennica klasy IIIC, naukę w klasie II zakończyła ze średnią 5,63.

Była to najwyższa średnia w szkole. Warto dodać, że stypendystką Prezesa Rady Ministrów Natalka została po raz drugi, ponieważ najwyższą średnią w szkole uzyskała również jako uczennica klasy pierwszej (5,44), co skutkowało przyznaniem tego stypendium również na rok szkolny 2018/2019.
O stypendium to ubiegać się mogą uczniowie szkół, których ukończenie daje możliwość otrzymania świadectwa dojrzałości. Przyznawane jest ono jednemu uczniowi z danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, a przy tym uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy osiąga wyniki co najmniej dobre.
Natalii gratulujemy sukcesu i życzymy równie wysokich wyników podczas zbliżających się wielkimi krokami egzaminów maturalnych.