accessible

41. rocznica wyboru Jana Pawła II

16 października minęła 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Miejskie uroczystości związane ze wspomnieniem św. Jana Pawła II przy pomniku z udziałem władz miasta, delegacji szkół i organizacji oraz naszego Pocztu Sztandarowego, uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji.