accessible

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji święta Edukacji Narodowej. Tradycyjnie na początku uroczystości wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Za przygotowanie akademii odpowiedzialni byli uczniowie z klasy II A, z wychowawczynią – panią Urszulą Jermakowicz.

Wszyscy zaproszeni na akademię goście zostali uroczyście powitani przez panią dyrektor Bożenę Krzyżanowską, która podkreśliła znaczenie tego dnia w życiu wszystkich członków społeczności szkolnej. Szczególnie miłe słowa zostały skierowane do byłych nauczycieli i pracowników szkoły, którzy i w tym roku zaszczycili nas swoją obecnością.


Najważniejszym momentem akademii było ślubowanie uczniów klas pierwszych, które jest symbolem ich dojrzałości i odpowiedzialności. Pierwszoklasiści, w obecności Dyrekcji, Starosty, księży, kadry pedagogicznej, pracowników, zaproszonych gości i przedstawicieli rodziców, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.
Święto Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją do złożenia podziękowań, dlatego ważnym elementem części oficjalnej był moment wręczenia nagród nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Zgodnie z tradycją dokonała tego dyrektor Bożena Krzyżanowska. Nagrodę Starosty otrzymała z rak obecnego na uroczystości Starosty Jana Zalewskiego pani dyrektor Bożena Krzyżanowska oraz pan Wojciech Zieleniewski.


W imieniu rodziców życzenia z okazji Dnia Edukacji wraz z bukietem kwiatów przekazała przewodnicząca Rady Rodziców pani Elżbieta Rogucka.
Akademia zakończyła się częścią artystyczną a oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór szkolny kierowany przez pana Łukasza Kraujutowicza.