accessible

Integracja, nauka angielskiego, poznawanie innych kultur

Na nietypowe lekcje języka angielskiego, które odbywały się w LO w Siemiatyczach zajrzała dziennikarka KRP Agnieszka Bolewska-Iwaniuk.

AUDYCJA, ARTYKUŁ