accessible

Ogłoszenie

 Szanowni Państwo, Droga Młodzieży
Poniżej zamieszczamy Projekt Programu wychowawczo - profilaktycznego z prośbą o zapoznanie się i wniesienie uwag czy wniosków.
Dyrekcja Szkoły

<Plik z projektem>