accessible

Matury próbne

W ostatnim tygodniu września rozpoczęły się w naszej szkole matury próbne. 28.09.2022 r. uczniowie wzięli udział w próbnym egzaminie maturalnym z języka polskiego, w kolejnych dniach sprawdzana była ich wiedza z matematyki i z języka obcego. Podczas matur próbnych uczniowie mają okazję oswoić się z arkuszem egzaminacyjnym oraz nauczyć się właściwego gospodarowania czasem pracy. Wszystkie egzaminy przeprowadzane były na poziomie podstawowym.