accessible

10.09.2022 r. Przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.  W Polsce w ciągu ostatnich 10 lat policja prowadziła postępowania  w przypadku 1181 śmierci samobójczych dzieci i nastolatków do 18. Roku życia, a także 5658 prób odebrania sobie życia. Wg danych KGP 1 z 6 prób samobójczych podjętych przez osoby poniżej 18 roku życia okazała się śmiertelna.

 Długotrwała zmiana nastroju – przygnębienie, utrata spontaniczności, większa płaczliwość, niepokój lub ciągłe rozdrażnienie, większa skłonność do konfliktów i wybuchów.

 • Wyraźnie zmiany sposobu odżywiania się (szczególnie odmowa jedzenia) lub snu (bezsenność, trudność z rozbudzeniem się rano).
 • Odmowa przyjmowania lekarstw lub domaganie się większej dawki leku.
 • Trudności z koncentracją, rozkojarzenie przypominające nieobecność
 • Niechęć do rozmów, spotkań, wycofywanie się z kontaktu z rodziną, przyjaciółmi i ludźmi z otoczenia, nieobecność w szkole lub pracy.
 • Utrata zainteresoania rzeczami, które do tej pory były ważne
 • Wzrost impulsywności, nagłe ataki agresji lub autoagresji
 • Sięganie po substancje psychoaktywne lub nasilenie ich używania
 • Odrzucenie pomocy, poczucie osamotnienia, opuszczenia przez innych
 • Poczucie bezradności i braku wiary w możliwość rozwiązania problemów
 • Oskarżanie siebie, poczucie winy, bycia złym człowiekiem i ciężarem dla innych
 • Nieustanne zmęczenie, brak energii
 • Wypowiadanie komunikatów wprost lub nie wprost o beznadziejności lub bezsensie życia, śmierci, myślach i planach samobójczych
 • Zdjęcia, filmiki, opisy dotyczące autodestukcji przesyłane w wiadomościach, zamieszczane na portalach społecznościowych itp.
 • Poszukiwanie informacji, w jaki sposób odebrać sobie życie
 • Gromadzenie leków, narzędzi, do odebrania sobie życia
 • Przygotowywanie listów, pożegnanie, „domykanie” różnych spraw

 

Nie zostawiajmy tych osób samym sobie, a może ktoś przeczytał to o sobie? Szukaj pomocy, jak z każdą inną chorobą!

Młody człowieku nie jesteś sam, szukaj dla siebie ratunku! Nie wstydź się prosić o pomoc!

 

Możesz zadzwonić na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży działający o każdej porze dnia i nocy – 116111, pomoc uzyskasz też na stronie Fundacji ŻYCiE WARTE JEST ROZMOWY – www.zwjr.pl, w każdym miejscu gdzie oferowana jest pomoc psychologiczna.

 

Albo zapukaj do sali 45, do mnie, pedagoga specjalnego 

Wasze problemy są dla mnie ważne, Wy jesteście ważni z waszymi problemami i waszym życiem.

 

NIE REZYGNUJ Z SIEBIE I ZE SWOJEGO ŻYCIA!