accessible

NARODOWE CZYTANIE 2022


Wspólną lekturą „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza społeczność naszej szkoły dołączyła 2 września 2022 r. do akcji „Narodowe Czytanie”. Wydarzenie organizowane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 r. W latach wcześniejszych uczniowie i nauczycieli uczestniczyli w uroczystościach przygotowywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach, dlatego jej dyrektor, Pani Ewa Nowik, była gościem honorowym pierwszego szkolnego „Narodowego Czytania”. Na wydarzeniu obecna była również przedstawicielka mediów - Pani Agnieszka Bolewska-Iwaniuk z Katolickiego Radia „Podlasie”.


Wszystkich przybyłych powitali prowadzący-recytatorzy z klasy III C: Julia Radziszewska i Filip Sobótka. Dyrektor szkoły, Pani Bożena Krzyżanowska, odczytała list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz fragment ballady „Romantyczność”. Razem z Panią Dyrektor publiczność powtórzyła znamienne wersety „Miej serce i patrzaj w serce!”.
Dzięki Julii słuchacze poznali historię dumnej dziewczyny z ballady „To lubię”. Filip przypomniał zebranym mickiewiczowską wersję przygód pana Twardowskiego ukazaną w balladzie „Pani Twardowska”. Piękna pogoda, dekoracje i stylizowane na epokę romantyzmu stroje recytatorów z pewnością pomogły publiczności poczuć klimat romantycznej poezji.


Na zakończenie głos zabrała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, która wyraziła uznanie dla recytatorów, podziękowała za współpracę oraz zaprosiła całą społeczność szkolną na miejskie „Narodowe Czytanie” 4 września, a także na inne wydarzenia czytelnicze w MBP. Julia i Filip podziękowali wszystkim za uwagę i zachęcili do sięgnięcia po inne ballady.
Uroczystość przygotowali nauczyciele bibliotekarze przy współpracy z uczniami.


Akcji „Narodowe Czytanie” towarzyszył konkurs ze znajomości ballad Adama Mickiewicza oraz epoki romantyzmu - kartki z pytaniami rozwieszone zostały na terenie szkoły. Należało odpowiedzieć na dziewięć pytań, a ze wskazanych liter poszczególnych odpowiedzi ułożyć hasło. Odpowiedzi wraz z hasłem trzeba było dostarczyć do biblioteki szkolnej. Najszybciej pytania odnalazła i udzieliła prawidłowych odpowiedzi Emilia Komoń z klasy III B. Gratulujemy!