accessible

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła realizuje projekt nr 2021-1-PMU-4250 „Wiedza i kompetencje - nasza przyszłość” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany wspólnie z włoską szkołą Instituto Paralio Michelangelo w Rimini

 

Główne cele projektu to:
- rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych naszej młodzieży
- poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście
edukacyjnym i codziennych rozmowach
- budowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych osób
- poznanie nowej kultury europejskiej oraz podwyższenie świadomości bycia Europejczykiem
- poznanie źródeł kultury włoskiej i zaciekawienie uczniów jej elementami
- integracja i współpraca z uczniami szkoły
- rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez tworzenie i wykorzystanie nowych
technologii i pomocy audiowizualnych oraz cyfrowych

 

Realizacja projektu rozpoczyna się poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach przygotowawczych, natomiast kluczowym elementem projektu jest wyjazd edukacyjny do Włoch w dniach 18.09.2022 - 01.10.2022.


Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez włoską szkołę partnerską Instituto Paralio Michelangelo w Rimini. Będą mieli okazję zapoznać się dokładniej z historią i literaturą Włoch, ale także poznać kulturę tego kraju. Zwiedzą między innymi Wenecję, Bolonię, San Marin.

 

W dniach 8 - 9 września 2022 r. odbyła się wizyta przygotowawcza. Delegacja ze szkoły poznała miejsce, hotel, gdzie młodzież będzie przebywała we Włoszech. Spotkaliśmy się również z dyrekcją i nauczycielami ze szkoły partnerskiej Instituto Paralio Michelangelo w Rimini.