accessible

Brązowa szkoła

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w RANKINGU LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2021".

 

https://licea.perspektywy.pl/2021/rankings/ranking-glowny-liceow