accessible

"Nie daj się zniewolić - nie wszystko ma swoją cenę" - laureaci konkursu wyłonieni

Pierwsze powiatowe wyróżnienia został przekazane już podczas spotkania świątecznego w grudniu 2017 roku. Natomiast wojewódzkie zakończenie działań miało miejsce 19 lutego bieżącego roku w Katolickim Centrum Edukacji Europejskiej w Łomży. Laureaci otrzymali nagrody, przygotowane w ramach projektu kalendarze i listy gratulacyjne z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zeslińskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty. Na ręce opiekuna Pana Jarosława Ryszczuk przekazano dyplom Edukatora bezpieczeństwa - dedykowany całej społeczności szkoły. Laureatce serdecznie gratulujemy i zapraszamy wszystkich uczniów do włączenia się w kolejne projekty profilaktyczne.

 

Źródło: www.podlaska.policja.gov.pl

Praca Aleksandry Granatowskiej

Praca Aleksandy Demianowicz

Praca Aleksandry Kasperuk

Praca Weroniki Sobeckiej

Praca Martyny Zajkowskiej

Źródło: www.podlaska.policja.gov.pl