accessible

XV EDYCJA KONKURSU WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której skład weszli: pani Teresa Urbańska – wicedyrektor szkoły, pani Jolanta Grzymkowska – nauczyciel bibliotekarz oraz Dawid Radziszewski – przedstawiciel społeczności uczniowskiej. Zmagania konkursowe składały się z trzech części. Do 2 października drugoklasiści zobowiązani byli dostarczyć organizatorom bibliografie dotyczące Komisji Edukacji Narodowej oraz wylosowanej wcześniej postaci związanej z tą instytucją. 9 października dwuosobowe zespoły złożone z przedstawicieli wszystkich klas drugich rozwiązywały test dotyczący KEN oraz szkolnictwa w dobie oświecenia. W tej konkurencji nie do pokonania okazali się uczniowie klasy IIB. 10 października każda klasa druga przedstawiała zaś fraszkę, wiersz lub piosenkę o Komisji Edukacji Narodowej bądź życiu współczesnym naszej szkoły oraz wylosowaną wcześniej postać związaną z KEN. Drugoklasiści wykazali się dużą pomysłowością, o czym świadczyły wysokie noty przyznane przez jury, a zmagania te zakończyły się zwycięstwem klasy IIB. Konkurs, jak co roku, przygotowały panie Bożena Czerkas i Monika Basista, a z wdziękiem i swobodą poprowadzili Paulina Trochimiak i Dominik Wasilewski.