accessible

PRACE PRZY TERMOMODERNIZACJI NASZEJ SZKOŁY

Projekt pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach” obejmuje między innymi:

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 20 cm wraz z nową kolorystyką elewacji,

- docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową,

- docieplenie stropodachu (wełną mineralną) wraz z całkowitą wymianą pokrycia dachowego,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni gazowej (w tym wymiana kotłów na sprawniejsze i nowocześniejsze),

- wymianę starych grzejników,

- przebudowę instalacji odgromowej

- remont elementów stalowych pod daszki tarasów i balustrady tarasów, wymianę pokrycia dachowego daszków tarasu,

- przebudowę oświetlenia zewnętrznego budynku.

Zmiany dotyczyć będą także sali gimnastycznej LO, która zostanie docieplona, a budynek uzyska nową elewację. Docieplony zostanie dach hali. Zostaną usunięte stare warstwy podłogowe i parkiet. Podłoga zostanie docieplona, a parkiet zastąpiony specjalną wykładziną. Będzie zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania i wymieniona zostaną wszystkie grzejniki.

Pracami budowlanymi zajmuje się siemiatycka firma PHU "Majka". Termin zakończenia termomodernizacji obiektu - 31 sierpnia 2018r.

Dzięki termomodernizacji, zmniejszą się rachunki za eksploatowanie i utrzymanie szkoły.

ZDJĘCIA W GALERII