accessible

Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspiańskiego

Uczniowie z klasy IIIC: Dominik Borowski, który zmierzył się z rolą Dziennikarza, Michał Rozwadowski wcielił się w postać Czepca, Anna Jaroszewicz przeczytała rolę Radczyni oraz Dawid Radziszewski, który użyczył głosu Żydowi. Z klasy IIB udział wzięli: Mateusz Sidorowicz (Pan Młody), Karina Kuźmik (Panna Młoda), Gabriela Boguszewska (Klimina i Haneczka), Wiktor Daciuk (Dziad) i Aleksandra Granatowska (Zosia i Maryna). Nasi lektorzy doskonale poradzili sobie nawet ze stylizacją gwarową, z którą w „Weselu” mamy do czynienia. I kto powiedział, że będąc z Podlasia, nie można „godać” i mazurzyć niczym prawdziwy chłop z podkrakowskiej wsi :) Byliście wspaniali.

Wszystkim uczestnikom Narodowego Czytania bardzo dziękujemy za udział i poświęcenie ostatnich wakacyjnych chwil na przygotowania do roli.

ZDJĘCIA W GALERII