accessible

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Zakończył się szkolny konkurs fotograficzny zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy. Temat tegorocznej XV edycji brzmiał: „Pocztówka z Podlasia - powiat siemiatycki w obiektywie”. Uczniom, których prace zostały nagrodzone lub wyróżnione gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział w konkursie. O terminie wręczenia nagród i dyplomów uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni.
Wyniki oraz nagrodzone zdjęcia: TUTAJ