Sukces w Konkursie „Stop Smog”

II Miejsce uczennicy klasy IIA Martyny Zajkowskiej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Stop Smog”

 

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy w zakresie zanieczyszczeń powietrza, smogu. Pokazanie, że powietrze determinuje życie na Ziemi oraz uświadomienie, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska w którym żyjemy.
Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką płaską z hasłem promującym troskę o czyste powietrze i walkę ze smogiem.